BLTV PAGI Episode #26
Anchor : Trinofelinda dan Rifa Khoiriyah